Shok'sharak

Shok'sharak

Aberration
Level ?? (Rare)

Location