Anachronos

Anachronos
Dragonkin
Level ?? (Elite)
Reaction: H